Порядок вирішення спорів з питань газопостачання
Процедура досудового врегулювання спорів

У разі виникнення спору з питань, пов’язаних із постачанням природного газу, зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за природний газ, проведення звіряння оплат за газ чи іншої діяльності ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС”, Ви можете звернутись до контакт-центру товариства за телефоном: +38 (068) 636-83-85 або безпосередньо до відповідних структурних підрозділів товариства.

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС” із заявою (претензією). В заяві (для пришвидшення її розгляду) слід зазначити:

прізвище, ім’я, по-батькові замовника, назву заявника – юридичної особи;
ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
ЕІС-код;
поштову адресу;
питання, яке викликає спір;
суть прохання, очікуваного наслідку звернення.
Заяви побутових споживачів розглядаються протягом 5 робочих днів, а якщо для розгляду претензії необхідне додаткове вивчення обставин та матеріалів – якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено до закінчення зазначеного строку за вказаними в претензії реквізитами.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців! Вашу претензію слід оформлювати відповідно до вимог статті 6 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме – у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС” рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензії юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців розглядаються протягом 10 днів з дня її одержання. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено за зазначеними Вами у претензії реквізитами.

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у Дніпровській області або до НКРЕКП, е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/, або до суду.

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

До уваги споживачів! Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати, які Ваші права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає. Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС”, в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.

Особою, яка є відповідальною за врегулювання суперечок (розбіжностей) між споживачем і ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС”, визначено директора Товариства Борискіна Дмитра Сергійовича. Прийом громадян директором здійснюється за попереднім записом у секретаря із зазначенням дати і часу за телефоном +38 (068) 636-83-85, energo.centr@ukr.net за адресою: м.Дніпро, вул.Глинки, будинок 7, офіс 914 (з 8:00 до 17:00)

З питань, які виникають у зв’язку з розподілом природного газу: незгоди з обліковими даними щодо обсягів спожитого газу, незгоди з діями контролерів, інших працівників ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС” щодо встановлення лічильників, проведення звіряння показань лічильника, обслуговування, повірки, ремонту газового обладнання, видачі технічних умов, інших питань, пов’язаних з наданням послуг приєднання чи іншої діяльності Операторів ГРМ, звернення необхідно надсилати до ТОВ “ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС”.