Відповідно до розділу IІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, Договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови:

 1. загальні положення;
 2. предмет договору;
 3. умови постачання;
 4. якість постачання електричної енергії;
 5. ціна та/або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;
 6. права та обов’язки споживача;
 7. права і обов’язки електропостачальника;
 8. відповідальність сторін;
 9. порядок зміни електропостачальника;
 10. порядок врегулювання спорів;
 11. умови форс-мажорних обставин;
 12. строк дії договору;
 13. реквізити сторін;
 14. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;
 15. інші умови.