Відповідно до розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, Оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має здійснюватись згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу.

Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача:

  1. готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів;
  2. з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
  3. в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.