Ціна за фактично спожиту електричну енергію розраховується за формулою:

Цфакт = ((ВРДД + ВРДН/ВДР + ВБР-+ВБР+)/ Wфакт )+ Ппост + Тп +Впост, де

ВРДД – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії на РДД розрахункового місяця;

ВРДН/ВДР – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електричної енергії на РДН та/або ВДР розрахункового місяця;

ВБР- – вартість небалансів у випадку від’ємної різниці між фактичним та замовленим обсягом у кожному розрахунковому місяця, за ціною що  склалася на балансуючому ринку;

ВБР+ – вартість небалансів у випадку позитивної різниці між фактичним та замовленим обсягом на розрахунковий місяць, за ціною що склалася на балансуючому ринку;

Wфакт – фактичний обсяг споживання електричної енергії, кВт/год.;

Ппост  – складова прибутковості Постачальника.

Тп – тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі, затверджений Регулятором; згідно постанови № 954 від 07.06.2019р.

Впост. – витрати постачальника (плата за послуги оператора ринку, адміністратора розрахунків, внесків на регулювання НКРЕКП , акцизний збір, диспетчеризацію, витрати на фінансову гарантію та інші витрати обов’язкові витрати постачальника згідно з нормативними документами.

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

Цфакт не залежить від Постачальника та може бути змінена без додаткового повідомлення Споживача.